Pregrade in zaščite pred trki

Nevarnosti se najučinkoviteje preprečijo tako, da se preprosto onemogoči vstop v nevarno območje. Ovire preprečujejo vstop na nevarna območja ali vožnjo po njih. Zaščita pred udarci ščiti občutljivo in drago opremo pred poškodbami, ki jih povzročijo trki, na primer z viličarji.

Podkategorije