Skladiščenje

Pri skladiščenju nevarnih snovi je treba upoštevati več vidikov. Imamo široko ponudbo certificiranih izdelkov za skladiščenje in ravnanje z nevarnimi snovmi. Naše prilagojene rešitve, ki jih je testiral in odobril nemški inštitut za gradbeno tehnologijo DIBt, zagotavljajo varno in učinkovito skladiščenje vnetljivih, oksidativnih, strupenih ali vodo onesnažujočih snovi.

Podkategorije